GAME INFO

Вашата задача е да помогнете на Гуен да се облича и да изглежда красиво.
Кликнете върху бутона за възпроизвеждане и изберете аксесоарите, които щракват върху тях.

Кликнете върху бутона за възпроизвеждане и изберете аксесоарите, които щракват върху тях.

Walkthrough Video
DO YOU LIKE THIS GAME?

Embed this game